برخی از پروژه های ما

 • دادگستری شهرستان البرز

  دادگستری شهرستان البرز

 • نیروگاه علی آباد کتول استان گلستان

  اجرای سیستم موتورخانه نیروگاه علی آباد کتول استان گلستان - کارفرما شرکت ثمین تبادل

 • شرکت پویا خودرو

  اجرای سیستم موتورخانه شرکت پویا خودرو - کارفرما شرکت ثمین تبادل

 • شرکت آکام صنعت

  تجهیز تاسیسات شرکت آکام صنعت

 • نفت و انرژی قشم

 • راهداری بوئین زهرا