آرشیو ماهانه : سپتامبر 2016

به گزارش تبلور صنعت درفش، اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در جریان جلسه غیرعلنی پارلمان محلی پایتخت بر ضرورت استفاده از کانال مشترک تاسیسات شهری تاکید کردند. اسماعیل دوستی، عضو شورای شهر تهران بر لزوم استفاده از تاسیسات مشترک شهری تاکید کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی انجام گیرد تا بتوان برق فشار قوی را […]