گواهی ها

گواهی ها و مدارک اخذ شده

لوح تقدیر استانداری قزوین

گواهی دوره مدیریت انرژی

لوح تقدیر سازمان مدیریت بحران

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر سازمان مدیریت بحران

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

لوح تقدیر استانداری قزوین

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

 

تبلور صنعت درفش

گواهی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

تبلور صنعت درفش

پروانه اشتغال به کار  مهندسی

 

تبلور صنعت درفش

گواهی دوره تخصصی سیستم های برودتی و عیب یابی سیستم

 

تبلور صنعت درفش

گواهی دوره  PLC شرکت زیمنس

 

تبلور صنعت درفش

گواهی نظارت و بازرسی بر طراحی و اجراس استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب

 

تبلور صنعت درفش

گواهی کارگاه عملی سیستم های برودتی

 

تبلور صنعت درفش

گواهی دوره مقدماتی بهره برداری چیلر جذبی

 

تبلور صنعت درفش

گواهی بازرسی لوله کشی گاز خانگی

 

تبلور صنعت درفش

گواهی فرآیند جوش و بازرسی جوش مکانیک

 

تبلور صنعت درفش

گواهی کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

 

تبلور صنعت درفش

گواهی حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی

 

تبلور صنعت درفش

گواهی دوره طراحی استخر، سونا و جکوزی

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر رئیس اداره پشتیبانی استانداری

 

تبلور صنعت درفش

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر مدیر کل دفتر فنی استانداری

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر مدیر کل اداری و مالی استانداری سال 92

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر مدیر کل روابط عمومی استانداری

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر مدیر کل حوزه استاندار 

 

تبلور صنعت درفش

لوح تقدیر مدیر کل اداری و مالی استانداری سال 93