[rev_slider home]

معرفی مهارت های ما


 • کادر مجرب

  با برخورداری از کادری مجرب ، کاردان ، متعهد و حاذق همواره آماده هستیم

 • ترکیب دانش و تجربه

  با ترکیب دانش روز و تجربه چندین ساله ، آماده انجام پروژه های شما هستیم

 • پشتیبانی همه جانبه

  شرکت تبلور صنعت درفش همواره پشتیبانی از مشتریان و تامین نیازهای آنها را، وجه اصلی تمایز خود دانسته و در این راستا تلاش همه جانبه را به کار می بندد.

پیام مدیر

 • مشتری مداری

  احترام به مشتری ، خواسته های کیفی و منافع وی

 • منافع اجتماعی

  احترام به منافه اجتماعی به خصوص در زمینه محیط زیست و تامین امنیت

 • شبکه سازی

  ارزش نهادن در توسعه ، تعلق سازمان بین نیروهای مختلف شرکت و انسان ها

 • احترام به انسان ها

  احترام به شخصیت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف

 • کیفیت

  کیفیت اندیشی و احترام به کیفیت گرایی و حرکت در مسیر آن

 • توسعه

  توسعه فرهنگ بهره وری ، توسعه نگرش های بلند مدت استراتژیک و آگاهی

برخی از پروژه های ما