[rev_slider home]

معرفی مهارت های ما


  • کادر مجرب

    با برخورداری از کادری مجرب ، کاردان ، متعهد و حاذق همواره آماده هستیم

  • ترکیب دانش و تجربه

    با ترکیب دانش روز و تجربه چندین ساله ، آماده انجام پروژه های شما هستیم

  • پشتیبانی همه جانبه

    شرکت تبلور صنعت درفش همواره پشتیبانی از مشتریان و تامین نیازهای آنها را، وجه اصلی تمایز خود دانسته و در این راستا تلاش همه جانبه را به کار می بندد.

پیام مدیر

  • مشتری مداری

    احترام به مشتری ، خواسته های کیفی و منافع وی

  • منافع اجتماعی

    احترام به منافه اجتماعی به خصوص در زمینه محیط زیست و تامین امنیت

  • شبکه سازی

    ارزش نهادن در توسعه ، تعلق سازمان بین نیروهای مختلف شرکت و انسان ها

  • احترام به انسان ها

    احترام به شخصیت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف

  • کیفیت

    کیفیت اندیشی و احترام به کیفیت گرایی و حرکت در مسیر آن

  • توسعه

    توسعه فرهنگ بهره وری ، توسعه نگرش های بلند مدت استراتژیک و آگاهی

برخی از پروژه های ما